Home

Samen Sterk!

Deze website geeft u meer informatie over ruim 35 jaar ervaring in en visie op het internationaal bedrijfsleven gezien vanuit het Sales & Marketing oogpunt.

De uiteenzetting is niet alles omvattend maar is een eerste aanzet om mij als consultant beter te leren kennen. Graag verwijs ik u daarnaast naar mijn Linkedin profiel: https://linkedin/in/bertwesselink.

Uiteraard stel ik het op prijs u ook te mogen leren kennen. Daarvoor zie ik graag een uitnodiging tegemoet via het contactformulier of via telefoon. Want ik geloof dat partijen tot betere resultaten komen door met elkaar naar een doel toe te werken.

Mijn adagium is dan ook: Samen Sterk!

Ik wens u goede zaken en tot ziens.

Bert Wesselink